Podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky
Svet očami detí o.z.
Ivanovce 42, 913 05 Ivanovce
IČO: 52057976
DIČ: 2121038623

ODHLÁSENIE Z TÁBORA A ODSTUPNÉ
Prihlásený má právo sa kedykoľvek pred začiatkom tábora odhlásiť. Pre tento prípad platí odstupné, ktorého výška zohľadňuje čas odhlásenia z tábora pred začiatkom.


VÝŠKA ODSTUPNÉHO (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu)

a) Odhlásenie sa v lehote 45 dní a viac pred termínom začatia tábora
- vrátenie 100% z ceny tábora
b) Odhlásenie sa v lehote 30 – 44 dní pred termínom začatia tábora
- vrátenie 90% z ceny tábora
c) Odhlásenie sa v lehote 15 – 29 dní pred termínom začatia tábora
- vrátenie 75% z ceny tábora
d) Odhlásenie sa v lehote 6 – 14 dní pred termínom začatia tábora
- vrátenie 50% z ceny tábora
e) Odhlásenie sa v lehote 5 a menej dní pred termínom začatia tábora
- poplatok 100% z ceny tábora za vzniknuté náklady