Svet očami detí

  Leto je predovšetkým o poznávaní!

Veríme, že leto je ideálnym časom pre deti, aby vyskúšali nové veci a so zmesou umenia, športu, hudby majú naše denné tábory všetko! Naše dni sú plné hier a aktivít, ktorých cieľom je povzbudiť deti, aby rozšírili svoje komfortné zóny, osvojili si svoju novo získanú nezávislosť a otestovali svoje limity v priaznivom prostredí.