Svet očami detí

K tradičným pobytovým táborom pre deti pribudli v posledných rokoch aj tzv. denné tábory. V takýchto táboroch majú deti počas dňa o program postarané, majú zaistené stravovanie i pitný režim. V popoludnajších hodinách sa deti vracajú domov (vyzdvihnú si ich rodičia) a na druhý deň prichádzajú do tábora opäť. Takéto typy táborov sú čoraz viac obľúbené. Sú vhodné aj pre deti, ktoré patria k bojazlivejším a pobytový tábor by len ťažko zvládli. Pre mnohých rodičov je denný tábor výhodný aj z pohľadu ceny, ktorá býva spravidla nižšia ako pri väčšine pobytových táborov. Rodičia si pre deti môžu vybrať z viacerých termínov. 

             PONUKA NAŠICH DENNÝCH LETNÝCH TÁBOROV (LETO 2020) 

 

                 

 Ako nám poukázať 2% z dane ?

1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.

3. Po vystavení potvrdenia o zaplatení dane nám toto tlačivo stačí priniesť. 

 

 

Od začiatku roka 2019 majú zamestnanci, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie, nárok u zamestnávateľa na rekreačný poukaz. Ten môžu uplatniť v rámci dovolenky na Slovensku, ako aj v prípade detskej rekreácie svojho dieťaťa. V prípade detskej rekreácie sú podmienky stanovené tak, že dieťa môže tento druh rekreácie absolvovať na Slovensku v letnom tábore počas prázdnin.

 

Kto má nárok na rekreačný poukaz?

Zamestnanec, ktorý je zamestnaný vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov a pracuje v nej viac ako dva roky. Nárok na rekreačný poukaz majú aj zamestnanci verejnej a štátnej správy. Zamestnanec uhradí letný tábor alebo dovolenku zo svojich financií a na základe vystavenej faktúry s menom zamestnanca mu zamestnávateľ uhradí časť platby.

 

Hodnota píspevku od zamestnávateľa:

- 55% z hodnoty rekreácie

- Maximálne do výšky 275€

 

 

- od každého účastníka letného tábora vyžadujeme priniesť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré potvrdzuje písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa

- meranie teploty pri vstupe do tábora

- zvýšený dôraz na osobnú hygienu všetkých účastníkov tábora (dezinfekcia)

- nosenie rúšok sa nebude vyžadovať vo vonkajších ani vnútorných priestoroch areálu/zariadenia, iba mimo neho, ak to bude situácia vyžadovať

 

 

Google map: Trenčín

Prihlásenie