Svet očami detí o.z.

Ako nám poukázať 2% z dane ?

1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa

    o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených

    preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám

    vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.

3. Po vystavení potvrdenia o zaplatení dane nám toto

    tlačivo stačí priniesť.

 

DENNÉ TÁBORY

K tradičným pobytovým táborom pre deti pribudli v posledných rokoch aj tzv. denné tábory. 

V takýchto táboroch majú deti počas dňa o program postarané, majú zaistené stravovanie 

i pitný režim. V popoludnajších hodinách sa deti vracajú domov (vyzdvihnú si ich rodičia) a 

na druhý deň prichádzajú do tábora opäť. Takéto typy táborov sú čoraz viac obľúbené. 

Sú vhodné aj pre deti, ktoré patria k bojazlivejším a pobytový tábor by len ťažko zvládli. 

Pre mnohých rodičov je denný tábor výhodný aj z pohľadu ceny, ktorá býva spravidla nižšia 

ako pri väčšine pobytových táborov. Rodičia si pre deti môžu vybrať z viacerých termínov.

PONUKU NAŠICH DENNÝCH LETNÝCH TÁBOROV NÁJDETE TU.                                   

UPLATNENIE REKREAČNÉHO POUKAZU AJ NA DENNÝ LETNÝ TÁBOR

Od začiatku roka 2019 majú zamestnanci, ktorí spĺňajú

podmienky uvedené nižšie, nárok u zamestnávateľa na

rekreačný poukaz. Ten môžu uplatniť v rámci dovolenky na Slovensku, ako aj v prípade

detskej rekreácie svojho dieťaťa. V prípade detskej rekreácie sú podmienky stanovené

tak, že dieťa môže tento druh rekreácie absolvovať na Slovensku v letnom tábore počas

prázdnin.

Kto má nárok na rekreačný poukaz?

Zamestnanec, ktorý je zamestnaný vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov viac ako dva

roky. Nárok na rekreačný poukaz majú aj zamestnanci verejnej a štátnej správy.

Zamestnanec uhradí letný tábor alebo dovolenku zo svojich financií a na základe vystavenej

faktúry s menom zamestnanca mu zamestnávateľ uhradí časť platby.

Hodnota píspevku od zamestnávateľa:

- 55% z hodnoty rekreácie 

- Maximálne do výšky 275€ 

AKTIVITY PRE DETI

výlety

besedy

tvorivé dielničky

aktivity

šport

párty

opekanie

Prihlásenie