2 % z dane

2%

Prosíme Vás o podporu prostredníctvom 2%

Darované peniaze zo vyzbieraných 2% sú využité pre deti v našich denných letných táboroch

ĎAKUJEME všetkým ktorý nás takouto formou doteraz podporili :)

 

Ako nám môžete poukázať 2% z dane ? 

 1. Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

- do polovice februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

- požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

- z tohto potvrdenia si viete vypočítať

2% z vašej zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, táto suma musí však byť minimálne 3 eurá)

3% z vašej zaplatenej dane (môžete poukázať ak ste v minulom roku odpracovali minimálne 40hodín dobrovoľníckej činnosti)

- do VYHLÁSENIA je potrebné uviesť: 

Svet očami detí o.z.

Sídlo: 913 05 Ivanovce, Ivanovce 42

Právna forma: občianske združenie

IČO: 52057976

 (2% z dane je potrebné odovzdať do 30.4.)

 

 2. Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby

- maximálnu sumu z dane z príjmov právnických osôb ktorú nám môžete venovať je 1%

- vypočítajte si 1% z dane príjmov a do daňového priznania je potrebné uviesť:

 Svet očami detí o.z.

Sídlo: 913 05 Ivanovce, Ivanovce 42

Právna forma: občianske združenie

IČO: 52057976

 

3. Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

- maximálnu sumu z dane z príjmov ktorú nám môžete venovať sú 2%

- vypočítajte si 2% z dane príjmov a do daňového priznania je potrebné uviesť:

 Svet očami detí o.z.

Sídlo: 913 05 Ivanovce, Ivanovce 42

Právna forma: občianske združenie

IČO: 52057976