Naše služby

Sme viac ako len tábor!

V občianskom združení Svet očami detí vytvárame pútavé, výučbové prostredia s využitím hernej sily na potešenie a inšpiráciu. Každý týždeň ponoríme našich táborníkov do starostlivo vypracovaného programu a poskytneme im jedinečný spôsob, ako porozumieť a zažiť rôzne typy výziev, pracovať ako tím na dosiahnutí cieľa a užiť si týždeň plný nezabudnuteľných zážitkov. Naším cieľom je začleniť ich do všetkých našich programov, aby sme pomohli táborníkom viesť ich vlastné osobné maximum. 

SOD

Alexander Drgo - predseda o.z., vedúci denných letných táborov

Mgr. Lenka Drgo Hantáková - podpredseda o.z., vedúca denných letných táborov