Prihlášky

PRIHLÁŠKA

CVIČENIE PRE DETI

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely organizácie aktivity „Cvičenie pre deti“: *

Súhlasím ako zákonný zástupca môjho dieťaťa so zverejnením fotografií môjho dieťaťa na web stránke www.svetocamideti.sk, instagrame: svetocamideti a facebooku: Svet očami detí o.z.: *

Súhlasím, že ak dieťa dieťa svojim správaním bude ohrozovať alebo narúšať priebeh cvičenia, môže byť vylúčený z cvičenia bez nároku na vrátenie poplatku.: *

Potvrdzujem, že účastník „Cvičenia pre deti“ je schopný po fyzickej a psychickej stránke absolvovať všetky plánované činnosti v rámci cvičenia.: *

Potvrdzujem, že som bol dôkladne písomne informovaný o organizovaní aktivity „Cvičenie pre deti“, na ktorú prihlasujem svoje dieťa a vyhlasujem, že som vzal/a na vedomie základné informácie o aktivite "Cvičenie pre deti" v rámci výšky poplatku za aktivitu: *