Opatrenia v denných letných táboroch

Aké opatrenia nás čakajú v denných letných táboroch ? Všetky informácie o aktuálnych podmienkach a fungovaní denných letných táborov.

Opatrenia v denných letných táboroch

OPATRENIA v našich denných letných táboroch:

- od každého účastníka letného tábora vyžadujeme priniesť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré potvrdzuje písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa

- meranie teploty pri vstupe do tábora

- zvýšený dôraz na osobnú hygienu všetkých účastníkov tábora (dezinfekcia)

- nosenie rúšok sa nebude vyžadovať vo vonkajších ani vnútorných priestoroch areálu/zariadenia, iba mimo neho, ak to bude situácia vyžadovať

Všetky informácie o aktuálnej situácií a podmienkach pre denné tábory sledujeme a budeme Váš informovať!

Viac o podmienkach sa dočítate na stránke: https://korona.gov.sk/detske-tabory/

Prihlásenie