Prihláška Chocholná 2020

ONLINE PRIHLÁŠKA

ONLINE PRIHLÁŠKA

ONLINE PRIHLÁŠKA 

DENNÝ LETNÝ TÁBOR CHOCHOLNÁ-VELČICE 2021

- prihlásiť sa môžete do všetkých troch turnusov

- počet miest v tábore je obmedzený

- v prípade, že chcete využiť rekreačný poukaz je potrebné zaškrtnúť políčko v prihláške

- po vyplnení prihlášky Vám príde spätný email s informáciami ohľadom platby

- v prihláške vyberte veľkosť trička podľa veľkostnej tabuľky

tričká pre deti

 

Termín (zaškrtnite termín na ktorý máte záujem dieťa prihlásiť): *

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely organizácie tábora: *

Súhlasím ako zákonný zástupca môjho dieťaťa so zverejnením fotografií môjho dieťaťa na web stránke (www.svetocamideti.sk): *

Súhlasím, že ak dieťa dieťa svojim správaním bude ohrozovať alebo narúšať priebeh tábora, môže byť vylúčený z letného denného tábora bez nároku na vrátenie poplatku: *

Potvrdzujem, že účastník letného denného tábora je schopný po fyzickej a psychickej stránke absolvovať všetky plánované činnosti v rámci tábora: *

Potvrdzujem, že som bol dôkladne písomne informovaný o organizovaní hromadnej akcie, na ktorú prihlasujem svoje dieťa: *

Súhlasím s podmienkami a organizáciou: *

Chcem využiť rekreačný poukaz: