Denný letný tábor Chocholná-Velčice

Prihlásiť sa môžete do 15.júla

Tábor

Záväzná prihláška

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely organizácie tábora: *

Súhlasím ako zákonný zástupca môjho dieťaťa so zverejnením fotografií môjho dieťaťa na web stránke (www.svetocamideti.sk): *

Súhlasím, že ak dieťa dieťa svojim správaním bude ohrozovať alebo narúšať priebeh tábora, môže byť vylúčený z letného denného tábora bez nároku na vrátenie poplatku: *

Potvrdzujem, že účastník letného denného tábora je schopný po fyzickej a psychickej stránke absolvovať všetky plánované činnosti v rámci tábora: *

Potvrdzujem, že som bol dôkladne písomne informovaný o organizovaní hromadnej akcie, na ktorú prihlasujem svoje dieťa: *

Súhlasím s podmienkami a organizáciou: *